ร่วมงานกับเรา📣 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  :  พนักงานขับรถส่งของ
 
รายละเอียด
 • ปรเภทยานพาหนะ
      -. รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ
       -. รถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ


***ผู้สมัครที่สามารถขับรถ 6 ล้อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถ
 • สามารถทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์ / วันอาทิตย์ได้
 • สามารถทำงานช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดได้
 • มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • รูปถ่ายครึ่งตัว
 • หลักฐานการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง
 • อื่นๆ


สนใจร่วมงานกับ บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบุคคล  ( HR ) 
☎  Tel   :  02-011-7186
🖨  Fax  :  02-012-1683
💻 E- Mail : every24recruitment@gmail.com