มาตรฐาน Q Mark คืออะไร ?
 

  

       Q Mark คือ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้ทัดเทียมนานาชาติ 

        ในปี 2021 บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้บริการกับเราทุกครั้ง 

 

 ครบรอบ 10 ปี...!
 ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด       เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2021  ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด ครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งบริษัท และเนื่องในโอกาสพิเศษนี้  ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์จึงได้ฉลองครบรอบ 10 ปี โดยจัดทำเสื้อ Limited รุ่นพิเศษ  แจกให้กับพนักงาน โดยผลิตเพียง 60 ตัวเท่านั้น !