Our Service
 ❄ บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั่วประเทศ ❄
 

                               
 

                                            บริษัทของเรามีรถขนส่งทั้งแบบ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ที่สามารถทำอุณหภูมิได้
                                   -25 องศาเซลเซียส ถึง +25 องศาเซลเซียส สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ 1 ถึง 6 ตัน

 

                                 
 
               รถทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาน GPS 
             
เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามตำแหน่งรถ ทั้งยังสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 
               
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร